Posredovanje

Takođe jedan deo poslovnih aktivnosti podrazumeva i saradnju sa Opštinskom upravom, Katastrom nepokretnosti, Poreskom upravom, Osnovnim sudom, Direkcijom za uzgradnju grada, Zavodom za zaštitu spomenika, kao i MUP-om sektorom za protiv požarnu zaštitu u cilju pribavljanja potrebne dokumentacije koja je neophodna za obavljanje svih delatnosti kojima se bavi naša firma.

 Usluga agencije podrazumeva celokupni servis za potencijalnog kupca, od prvog kontakta, razgledanja nekretnine, saveta, do zaključenja kupoprodajnog ugovora, predaja potrebne dokumentacije Poreskoj upravi i uknjižbe nekretnine u Katastar nepokretnosti.       

Kupovina i ulaganje u nekretnine je kompleksan i rizičan posao koji iziskuje puno vremena i umešnosti, kako bi se taj posao obavio lako i bez rizika neophodno je angažovati agenciju, gde će zaposleni obaviti sav posao umesto klijenta.

Zarada i sigurnost kroz ulaganja sa agencijom je zagarantovana. Za sve bliže informacije , pored telefona slobodno se obratite na mail :  ranko.ilic1948@gmail.com